Operació F.1: Acció Social

o        Actuació F.1.1: Cursos de català. Estan plantejats per tal de cotinuar atenent a persones que ja han fet algun curs i volen continuar el seu procés d’aprenentatge, a persones que fa temps que són residents i encara desconeixen l’idioma i a aquells recent vinguts que no poden entrar a altres institucions per fer aquest tipus de cursos amb la pretensió que els sigui útil per a una millor integració a la ciutat per un inici d’inserció al món laboral.

Es proposa reforçar l’oferta d’aquest tipus de cursos, ja que manca infrastrucutura davant de l’elevada demanda, aconseguint d’aquesta manera, que tothom pugui accedir en aquest tipus de formació.

o        Actuació F.1.2: Convivència i veïnatge. Es pretén dotar d’instruments de bones pràctiques de convivència en l’àmbit d’actuació més a petita escala que hi ha, les comunitats de veïns.
Les escales de veïns són la columna vertebral de la convivència als barris i les dinàmiques que s’hi generen es traslladen a la resta d’àmbits de la vida copmunitària. Amb això, es considera important facilitar instruments pel bon veïnatge per prevenir i per tal que, siguin els mateixos veïns capaços de gestionar i resoldre els seus conflictes.

o        Actuació F.1.3: Dinamització comunitària. Es proposa seguir la línia  marcada amb les actuacions que deriven del Projecte d’Intervenció Integral. Continuar amb el projecte “El Meu barri” de dinamització de gent gran, potenciant aquest espai de trobada i fent-ne difusió arreu. Dinamitzar espais públics, especialmet aquells llocs on s’interrelacionen veïns de totes les edats, per tal de procurar per una bona convivència i un bon acompanyament d’infants i joves en el seu temps lliure. Dinamització i suport a les entitats, a través de les trobades del Consell de Barri.

o        Actuació F.1.4: Dinamització de dones. Es vol crear un espai de trobada entre dones amb més dificultats d’inclusió social per compartir experiències. Es pretén treballar amb hàbits socials i aspectes relacionats amb la seva autonomia.

Import de la sub-operació:
202.618€


Març  2018
Dil Dim Dim Dij Div Dis Diu
   
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31