Programa d’Inserció laboral

Contractació d’un tècnic/a per atendre i afavorir persones i col·lectius amb especials dificultats d’inserció laboral i de lectoescriptura a través de tutories individualitzades i de grup. Anualment s’han beneficiat 230 persones de les tutories i s’han donat unes 1.200 atencions en lectura d’ofertes de feina.

Objectius específics:

 • Aproximar les persones amb dificultats d’inserció laboral i ajudar-les a identificar els factors d’ocupabilitat per tal de posicionar-se davant el mercat de treball.
 • Definir conjuntament l’objectiu laboral i projecte professional de persones ateses.
 • Realitzar accions tutorials de tancament del projecte professional i derivació.
 • Realitzar accions, en col•laboració del SOIL i del Servei d’Autoempresa, per facilitar la inserció de les persones ateses.
 • Realitzar el seguiment formatiu, orientació, resolució de conflictes i seguiment en el procés d’inserció dels beneficiaris del Pla ocupacional de neteja (actuació ocupacional),  del Taller d’Ocupació i dels cursos de formació professionalitzadora.
 • Orientació en la recerca de feina, segons el perfil professional, de persones amb dificultats de lectoescriptura del SOIL.
 • Formació grupal a persones nouvingudes o amb dificultats especials d’inserció per a la millora de les competències de base, transversals i professionals

Tipus de beneficiaris:

 • La mateixa persona contractada per desenvolupar-lo (persona desocupada o amb voluntat de millora laboral amb estudis superiors en psicologia, pedagogia, educació social o equivalent, amb capacitat formativa i orientadora, amb predisposició per a tractar amb col•lectius amb dificultats d’inserció sociolaboral).

Els col•lectius atesos pel dispositiu d’inserció sociolaboral:

 • Dones, sobretot majors de 45 anys en situació d’atur de llarga durada.
 • Persones nouvingudes en situació de desavantatge laboral.
 • Persones en risc d’exclusió social.
 • Persones aturades amb necessitat d’orientació laboral i/o millora de la seva ocupabilitat.

Data d’inici i finalització: Desembre 2011 – Desembre 2012.


Març  2018
Dil Dim Dim Dij Div Dis Diu
   
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31