Programes de Qualificació Professional

 Accions de Formació professionalitzadora:

1. Curs d’Agent Comercial

Dotar de professionals amb coneixements comercials tenint en compte que el teixit empresarial de la ciutat d’Olot i més concretament al Barri Vell es caracteritza per una àmplia xarxa de comerços, agències i petites empreses. La demanda de perfils comercials en l’àrea d’influència es dóna amb més freqüència que d’altres, cosa que garanteix en major percentatge les possibilitats d’inserció laboral.

Objectius específics:

 • Adquirir els coneixements necessaris per promoure, negociar i concretar operacions mercantils, en nom i per compta d’una o vàries empreses.
 • Capacitar en el domini de les tècniques i actituds que permetin vendre productes, que precisin d’un coneixement tècnic, visitant i/o atenent al client, orientant-lo i assessorant-lo, per tal de tancar l’operació comercial. Així com col•laborar en la política comercial de l’empresa.
 • Adaptar la comunicació externa a l’estratègia de negoci amb la intenció de comunicar allò que volem de la forma més adient, obtenint coneixements en tècniques de venda i negociació.
 • Aprendre la gestió administrativa-comercial de petites i mitjanes empreses d’acord amb la legislació vigent.
 • Informar i orientar per a la inserció laboral.

Tipus de beneficiaris:

 • Nivell acadèmic o de coneixements generals: Graduat escolar, Graduat en Educació Secundària o nivell de coneixements equivalent.
 • Nivell professional o tècnic: No es requereix experiència professional.
 • Condicions físiques: Cap en especial, tret d’aquelles que impedeixin el normal desenvolupament del curs.
 • Estat laboral: preferentment persones aturades interessades en conèixer i desenvolupar la seva activitat professional com agent comercial. Emprenedors que volen millorar aspectes que ofereix el curs per una major viabilitat del projecte

Nombre d’alumnes: un grup de 15 persones

Data d’inici i finalització: Abril 2012 – Agost 2012.

Accions de Formació i Treball

 Mòdul d’eficiència energètica i energies alternatives i Mòdul Projecte Vora Riu (restauració socioambiental del riu Fluvià)

El barri Vell d’Olot es caracteritza per tenir una alta concentració demogràfica i urbanística i una gran manca d’espais verds en general. Es proposa un projecte per recuperar l’espai que el limita pel sud: les vores urbanes del Riu Fluvià, actuació que permetria d’acabar d’integrar una de les zones d’actuació de la Llei de Barris (Passeig de la Muralla i jardins Vila Vella) i es constituiria com un punt d’atracció per a la resta d’olotins i visitants de la ciutat, de manera que es podria convertir en un punt d’accés més al centre.
El barri també aglutina tant al seu centre com als seus límits gran part dels equipaments que ofereixen serveis públics al ciutadà (biblioteca, IMPC, l’Oficina d’Habitatge, escoles, ICCO, l’escola de Belles Arts, l’Hospici, FES…). En el context actual de crisi econòmica és més necessari que mai buscar maneres de reduir la despesa de manteniment de tots aquests equipament però per altra banda procurar mantenir en la mesura del possible els serveis que s’estan oferint al ciutadà. Una de les opcions és  implementar mesures d’eficiència energètica.

 Es tracta d’oferir una oportunitat formativa i d’experienciació laboral a persones aturades majors de 25 anys que els permeti millorar la seva ocupabilitat i reciclar-se professionalment.

Objectius específics:

 • Assolir la qualificació professional de tipus formatiu d’acord amb els continguts teòrics mínims establerts en cada especialitat
 • Dotar als alumnes – treballadors d’una formació complementària que ajudi a la professionalització i a la inserció laboral
 • Facilitar la incorporació al mercat laboral dels alumnes – treballadors participants
 • Fomentar l’emprenedoria entre l’alumnat perquè a la finalització de l’especialitat, no només siguin més ocupables sinó capaços d’autoocupar-se o crear i consolidar-se com a professionals
 • Fer-los partíceps d’un projecte de ciutat i vincular-los més al barri convertint-se en prescriptors
 • Proporcionar solucions a la mancança d’espais verds al nucli d’intervenció creant un punt d’accés i atractivitat
 • Millorar la sostenibilitat dels equipaments del centre de la ciutat (entesa des d’un punt de vista tant energètic com econòmic)
 • Sensibilitzar a residents i resta de la ciutadania de l’ús eficient dels recursos energètics

Tipologia de beneficiaris:

Persones aturades majors de 25 anys, prioritàriament aquells que porten 6 mesos a l’atur i que no cobrin prestació o subsidi, així com dones aturades. Es valora la residència al Barri Vell

Data d’inici i finalització previst: Desembre 2011 – Desembre 2012.

 


Març  2018
Dil Dim Dim Dij Div Dis Diu
   
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31