Programes d’Experienciació Laboral

Actuacions ocupacionals

1. Programa “FEM EL BARRI VELL BELL”

Contractació de 6 persones desocupades en risc d’exclusió social per a la realització de tasques de neteja i manteniment per tal de millorar l’estat de neteja del Barri Vell, fent alhora una feina de conscienciació als ciutadans sobre la necessitat de mantenir nets els carrers i les places, i de conservar en bon estat el mobiliari urbà de la ciutat. L’objectiu finalista del projecte serà la millora de la imatge del Barri Vell per afavorir-ne l’habitabilitat i l’atracció d’activitats lúdiques, turístiques i comercials. A més, l’adquisició d’hàbits laborals i la millora de les habilitats socials per part de l’equip de persones contractades, ha d’afavorir-ne la reinserció laboral al final del pla ocupacional.

Objectius específics:

 • Millorar l’estat de neteja i manteniment dels carrers i places del Barri Vell, així com de façanes i monuments
 • Conscienciar als ciutadans sobre la necessitat de mantenir nets els carrers i les places del nucli antic
 • Millorar la imatge del Barri Vell per afavorir la seva habitabilitat i l’atracció d’activitats lúdiques, turístiques i comercials
 • Afavorir la reinserció de 6 persones residents del barri aturades de llarga durada, mitjançant l’adquisició d’hàbits laborals.

Tipologia de beneficiaris:

Persones desocupades de llarga durada, especialment dones majors de 45 anys, que reuneixin els requisits següents:

 • Residents al Barri Vell
 • Demandant d’ocupació inscrit al SOC
 • Major d’edat
 • Capacitat de realització de treball físic

Data d’inici i finalització: Desembre 2011 – Desembre 2012

Actuacions professionals

1. Programa ocupacional de coordinador/a de FEM EL BARRI VELL BELL

El programa ocupacional de coordinador/a del programa FEM EL BARRI VELL BELL té la funció de maximitzar l’eficiència de l’equip de neteja d’espais i via pública, així com vetllar per a la millora del nivell formatiu de les persones participants en el pla ocupacional “Fem el barri vell bell” i afavorir la seva inserció social i laboral.

Objectius específics:

 • Organitzar les tasques i les zones de neteja de l’equip contractat pel Pla Ocupacional de neteja d’Espais Verds i Via Pública
 • Conscienciar als ciutadans sobre la necessitat de mantenir nets els carrers i les places del nucli antic
 • Millorar la imatge del Barri Vell per afavorir la seva habitabilitat i l’atracció d’activitats lúdiques, turístiques i comercials
 • Afavorir la reinserció de l’equip de persones contractades per a la neteja i el manteniment de la via pública, així com la seva pròpia.
 • Continuar les tasques de l’equip de neteja del Barri Vell amb els organismes i empresa responsables de la neteja viària del municipi
 • Realitzar les accions formatives incloses en el pla ocupacional

Tipus de beneficiaris:

Es prioritzaran les persones desocupades en desavantatge laboral com dones i persones majors de 45 anys, professionals i, preferentment resident al Barri Vell, amb capacitat de coordinació d’equips de treball, gestió administrativa i habilitats en resolució de conflictes, que reuneixi els requisits següents:

 • Demandant d’ocupació inscrit al SOC
 • Major d’edat
 • Estudis secundaris (batxillerat o equivalent)
 • Coneixement de català, castellà i d’informàtica a nivell d’usuari.

Data d’inici i finalització: desembre 2011 – juny 2012.

2. Pla ocupacional d’ EDUCADOR CÍVIC

Aquest pla pretén la sensibilització als veïns del barri sobre les conductes incíviques, la  recollida de queixes i suggeriments, la detecció d’incidències i la informació a l’Ajuntament per tal que aquest pugui emprendre les mesures i accions oportunes. D’aquesta manera, també  es dóna resposta a la necessitat d’acostar l’administració a la ciutadania, sobretot a nivell del barri vell.

El pla té per objectiu principal informar, sensibilitzar i difondre actituds cíviques per tal de fomentar accions de bona convivència i respecte entre la ciutadania, així com el bon ús del mobiliari urbà i els espais públics en general.

Els objectius específics són:

 • Potenciar i millorar la consciència cívica en el conjunt de la ciutadania
 • Fomentar el respecte cap a l’entorn i cap als altres
 • Promoure l’ús correcte dels espais comuns i públics
 • Aconseguir un barri més sostenible i respectuós amb el medi ambient
 • Fomentar una actitud responsable a l’hora de generar i separar residus

Tipus de beneficiaris:

Serà una persona desocupada, professional i, preferentment resident al barri vell, amb un nivell formatiu de diplomatura preferiblement en educació social i similar. Es valorarà que tingui una gran empatia i capacitat per a la resolució de conflictes. Es valorarà també que tingui una sensibilitat especial envers la convivència, el racisme, el reciclatge i la protecció del medi natural i urbà.

 • Demandant d’ocupació inscrit al SOC
 • Major d’edat
 • Estudis a nivell de diplomatura
 • Coneixement del català, castellà i d’informàtica a nivell d’usuari.

Es prioritzen col·lectius en desavantatge laboral com dones i persones majors de 45 anys.

Data d’inici i finalització: desembre 2011 – juny 2012


Març  2018
Dil Dim Dim Dij Div Dis Diu
   
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31